Personel Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel Yönetimi

Personel Yönetimi Modülü ile tüm çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin takip edilebildiği personel kayıtları oluşturulur.

 • Personel bilgilerin diğer modüller içinde temel sağlayacak şekilde kaydedilmesi.
 • Personellerin işe giriş çıkışları ile yasal ve idari tüm değişikliklerinin personel kartı üzerinde tarih bazlı olarak izlenebilmesi.
 • Personele ait bilgilerin istenilen şekilde gruplanarak (çalışan, aday, stajyer, danışman gibi) takip edilebilmesi ve bu gruplara ait detayların incelenebilmesi.
 • Personel atamalarında görev ile ilgili bilgilerin organizasyon, yerleşim, yönetici ve çalışma koşulları detayınında tutulması.
 • Personelin atama, tayin ve terfilerinin tarihsel olarak görüntülenmesi.
 • Aynı anda izne çıkamayacak personelin tanımlanması.
 • Personelin bireysel hayat ve sağlık sigortalarının tanımlanması.
 • Personelin özlük bilgilerinin; nüfus cüzdanı, iletişim, ehliyet, banka ve sendika bilgilerinin takip edilmesi.
 • İşe alım sırasında temin edilmesi gereken evrakların listelenmesi ve teslim edilenlerin takibinin yapılması.
 • Personelin çalışma takviminin izlenmesi .
 • Personel çıkış görüşmeleri kayıtlarının tutulması.
 • İşten Çıkış ve Giriş işlemlerinin Personel Şirket Bilgileri üzerinden SGK beyan sistemine otomatik yapılabilmesi.
 • Personelin ücret bilgilerinin tarihsel olarak izlenmesi.
 • Liste ekranlarının Ms Excel’e aktarılabilmesi.
 • Pozisyon ve Organizasyon durumunun şematik olarak izlenmesi.