03-03-2009

03-03-2009

Özel Durum Açıklama Formu

Ortaklığın Ünvanı : Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.

Adresi : Alemdağ Cad. No 30 Kısıklı-Üsküdar-İstanbul

Telefon ve Fax No : 216-522 00 00
                                    216-522 00 50  

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No: 54 sayılı Tebliği ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu’nun dünkü (02/03/2009 tarihli) Özel Durum Açıklamamıza istinaden  ek olarak istemiş olduğu açıklamamızdır.

02/03/2009 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen iş akdi feshedilmiş personellerimize tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı 67.058,80 TL dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde ve İMKB Kotasyon Yönetmeliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı                 Yönetim Kurulu Başkan Vk.
Murat Kasaroğlu                                  Hayguyi Antikacıoğlu