Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Ortaklar Hisse Adedi Beher Hissenin Değeri(TL) Nominal Pay Değeri % Sermaye Payı

Murat Kasaroğlu                               

   495.434.758 0,01        4.954.347,58 45,04%
Hayguyi  Antikacıoğlu                           201.371.094 0,01       2.013.710,94 18,31%
Halka Arz    366.114.966 0,01       3.661.149,66 33,28%
Diğer       37.079.182 0,01          370.791,82   3,37%
Toplam  1.100.000.000      11.000.000,00   100%