Genel Özellikler

Genel Özellikler

Dövizli Kullanım
Günümüz koşullarında işletmelerde artık tek bir para birimi ile çalışmak güncelliğini yitirmiş olup, bir çok döviz türü kullanılması veya değerlendirme yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Link Bilgisayar’ ın üretmiş olduğu tüm ürünlerde, Dövizli Kullanım için sunduğu çözümler bu açıdan kullanan işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemler, yerel para birimi dışında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmekte, TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler TL’ ye otomatik olarak çevrilebilmektedir. Çapraz kur paritisine göre hesaplamalar yapmak mümkündür. Çok sayıda döviz cinsi ve döviz kuru tanımlanabilmekte, döviz kurundaki değişiklikler, geçmişteki kayıtların tümüne veya istenilen özellikteki kayıtlara otomatik olarak yansıtılabilmektedir.

Tasarım Özellikleri
Kullanıcı işlem girişlerinde, istediği yeni sahaları ekleyebilmekte veya çıkarabilmekte, mevcut sahaları istediği şekilde yerleştirebilmektedir. Aynı şekilde seçeneklerdeki tüm sahalarda kullanıcı ihtiyaçlarına göre eklenip, çıkarılabilmektedir. Kullanıcı, kullandığı bilgisayarın masa üstüne en sık kullandığı kart, işlem, rapor vb. seçenekleri koyabilmekte ve programı kullanırken direkt masa üstünden çalışabilmektedir. Sistemde bulunan bütün seçeneklerdeki kayıt arama pencerelerini, kullanıcı kendi istediği şekilde dizayn edebilmektedir.

Güvenlik
Yeni Nesil, işletmeler için büyük önem taşıyan kritik bilgilerin, yalnız ilgili kişilerin kullanımına sunularak sağlanan geniş güvenlik özelliği ile, bilginin güvenli bir ortamda oluşturulmasını sağlamaktadır. Kritik bilgilerin yalnız ilgili kişiler tarafından kullanılmasını sistem sağlamaktadır. Sistemde ayrıca, okuma, değişiklik yapma, silme ve yeni kayıt açma hakları detaylı olarak tanımlanabilmekte, sahalarının değerlerinin görüntülebilmesi veya görüntülenememesi hakları kullanıcılar bazında tanımlanabilmektedir. Kullanıcı ve grup hakları, tanımlanan geçerlilik tarihi kriterlerine göre sınırlandırılabilmektedir. Kullanıcıların veya gurpların istenildiği zaman program üzerindeki kullanım yetkileri kaldırılabilmektedir. Geriye dönük değişiklik veya iptal işlemleri için, isteğe bağlı olarak belirli bir süreye veya tarihe kadar engelleme yapılabilmektedir. İstenilen bir tarihten itibaren, silinen her kaydın sistemde tutulabilmesi mümkündür. Sisteme girilen ve değiştirilen kayıtlarda, kullanıcı, tarih ve saat detayları saklanabilmektedir. İster kayıt, isterse listelerde anında son değiştirilen bilgilere ulaşılabilmektedir.

Gölge Dosya
Sistemde girilen, değiştirilen ve silinen tüm bilgilere Gölge Dosya modulü ile geriye dönük olarak ulaşılabilmektedir. İşletmelerin hata riskini en aza indirerek doğru bilgiye ulaşmaları için tasarlanmış olan Gölge Dosya modülü ile, istenilen tüm bilgiler kullanıcı ve tarih bazında sorgulanabilmekte, Gölge dosya’da yer alan bilgilerin transfer edilebilmesi sayesinde, hızlı ve güncel konsalidasyon yapılabilmekte, yeni girilen, silinen ve değiştirilen tüm bilgiler tarih ve kullanıcı kriterlerine göre izlenebilmektedir. Değiştirilmiş olan yada silinmiş bilgilerin, gölge dosya transferi ile doğru kayda dönüştürülebilmesi mümkündür.

Raporlama
Yeni Nesil'in raporlamaya getirdiği esnek ve fonksiyonel çözümler ile, işletmelerin karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Tasarlanan raporların sistemden istenilen filtreler kullanılarak alınabilmesi, istenen sahalara göre artan veya azalan şekilde sıralanabilmesi, tanımlama yapılan formül sonuçlarının değerine bağlı olarak kullanıcı seçimine göre basılabilmesi, hazırlanan raporların, isteğe bağlı olarak sonradan kağıda alınabilmesi ve/veya sistemde saklanabilmesi mümkündür. Raporlar; excel, text veya html formatında programdan çıkmadan alınabilmektedir. Ayrıca raporların direkt excel kullanılabilmesi de, işletmelere büyük kolaylık sağlamaktadır. Standart hazırlanmış listelerde varolan bir sahanın listeden çıkarılabilmesi, saha formatları seçimlerinin değiştirilebilmesi ile bir listeden birden fazla liste alınabilmesi, standart listelerde saha formatları ve seçimlerinin değiştirilebilmesi ile aynı listenin değişik dizaynlarda alınabilmesi, istenilen bir döviz cinsine göre rapor alınabilmesi, Yeni Nesil’de mümkündür.

Bilgi Transferi
Kullanıcı tarafından hazırlanmış olan dosyaların Yeni Nesil'e transfer edilmesi özelliği ile, işletmelerin dikey çözümler için kullandıkları özel yazılımları, LİNK’ e entegre etmeleri sağlanmaktadır. Böylelikle depo sayım bilgisi, kartoteks programlarında oluşan müşteri bilgileri gibi bilgilerin mükerrer girişleri engellenerek dikey ürünlerle bilgi bütünlüğü sağlanmaktadır.