Yönetim
Üretim Yönetim Sistemi

Yönetim

Yönetim, iş akışının sağlandığı, kalite kontrol, iş merkezleri ile tezgahların bakım işlemlerinin yürütüldüğü, sisteme tanımlanmış tüm tezgah durumlarının kullanıcı tarafından izlenebileceği ve toplu malzeme çıkışının yapılabileceği bir bölümdür.

Bekleyen İşler
İş emrine ait işlerin Tezgah bazında başlanğıcının verilip işin tamamlanana dek akibetinin izlendiği seçenekdir.

Devam eden işler;

  • İşin tamalanması ile bitirilir,
  • Tezgahın arızası, elektirik kesintisi vb nedenler ile veya pesonel değişikliği nedeni ile durdurulabilir ,
  • Hammadde miktarlarında değişiklik yapılabilir ,
  • Personellerde değişiklik yapılabilir .
  • İş akışı içinde ; Planlanan Hammadde cinsleri, Kullanım ve Fire Miktarları, Personeller değişebilir olması ile sistemden planlanan ve gerçekleşen değerler arasındaki farklar izlenebilir.

Belirlenen Mamul yanında ek ürünlerde üretim sonucu üretilmiş olabilir. Bunlarda planlanadan farklı gerçekleşti ise gerçekleşen değerlerin kaydına imkan tanınır. Üretimi planlanan mamul miktarlarında değişiklik olabilir. Sitem gerçekleşen değerlerin kaydına imkan tanır. Üretim sırasında hammadde çekimlerinde Lot numarası takibine izin verir. Üretilen Mamule Parti numarası vererek geriye yönelik izlemeyi sağlar.

Kalite Kontrol
Sistem, üretim işlemlerinde kalite kontrol ile ilgili işlemlerin takibini yapabilmektedir. Kalite kontrol operasyonları üç aşamada tanımlanmaktadır.

  • Mal Girişi Kalite Kontrol
  • Numune Kontrolü
  • Kalite Kontrol İşlemi

Mal Girişi Kalite Kontrol
Mal girişi sırasında, önceden tanımlanan süreçlere göre kalite kontrol işlemleri yapılabilir. Kontrol sonuda; başarılı ürün, fire ve iade edilecek mal miktarları belirlenir. Sistemde kontrol süreci sırasında başarısız olanlara ait iadeler sistemden otomatik düzenlenir.

Numune Kalite Kontrol
Sistem, üretim hattından akan ürünün beklenen kriterlere uygunluğunu ilk çıkan numuneler üzerinde test ederek uygun olması durumunda üretimin devam ettirilmesini sağlamaktadır. Sistem istenilen sayıda Numune kontrolüne izin vermektedir.

Kalite Kontrol İşlemi
Sistem, üretilen malların kalite kontrol işlemlerinin yapılmasına olanak verir. Bu bölümde planlanan iş emrinin ilgili kalite kontrol tezgahına gelişi ve buradaki işinin tamamlanma süreci ile kalite kontrolden geçen ve geri dönen miktarlar takip edilmektedir.

İmalat yapan işletme imalatın belli bir aşamasında; İşin tamamını veya bir kısmını fasona yollayabilir. Fasona giden işlerde işletmenin fasoncu ile yaptığı anlaşmaya bağlı olarak fasoncuya hammadde çıkışı yapılabilir . İşin fasona yollanılması ve fasondaki işin teslim alınması çalışmaları sistemde Fason yönetimi ile yönetilir.

Fason Çıkışlar
Sistem, fason alım yapılacak olan mamul veya yarı mamul için iş planlamada iş emri yaratılmasına olanak sağlar. Ayrıca aynı malzeme için birden fazla satıcıya emir geçilebilir.

Fason Girişler
Sistem, verilmiş fason emirler sonucu dönüşü yapılan yarı mamul veya mamullerin sisteme girişine ve takibine olanak sağlamaktadır.

Bakım İşlemi
Sistem, bakım planı yapılmış olan iş merkezleri ve tezgahların bakım işlemlerinin yönetilmesini sağlar. Bakım başlatılmış olan bir tezgaha iş yüklemesi yaptırılmaz.

Bakım işlemi sırasında bakımda kullanılan malzemeler ve bakımda görevlendirilmiş personeller sistemde tanımlanan değerlerden alınabileceği gibi gerçekleşen değerlerinde tanımlanmasına imkan verir.