Maliyet
Üretim Yönetim Sistemi

Maliyet

Bu modülde yapılan üretimler sonucu oluşan mamullere dönem içinde oluşmuş maliyetlerin paylaştırılması ve bu veriler ışığında muhasebe sistemi ile entegrasyon yapılması sağlanmaktadır.

Maliyet Muhasebesi modülü içinde, yapılan üretimler sonucu oluşan mamullere, dönem içinde oluşmuş maliyetler paylaştırılmakta ve bu veriler ışığında muhasebe sistemi ile entegrasyon sağlanmaktadır.

Sistem, üretimde belli bir dönem boyunca stoklardan miktarsal olarak çıkılan malzemelerin tutarlarının hesaplanmasına olanak sağlar. Her ne kadar sistemde tüm maliyet yöntemleri mevcut olsa da işletmelere özel endirek maliyet hesaplama yöntemi tanımlanarak, Üretim Yönetim Sistemi Projesi çerçevesine eklenmektedir.