Mobil Satış
Mobil Uygulamalar

Mobil Satış

Link Bilgisayar tarafından satışı yapılmakta olan Ticari paket ve Kurumsal Kaynak Planlaması paketleri ile entegre bir yapıda çalışacak mobil uygulama otomasyonlarını son kullanıcıların hizmetine sunmaktır. Son kullanıcının gerek mobil uygulamalar gerekse süreç yönetimi için tek bir firma ile muhatap olması ile karşılaşılabilecek veri aktarma vb. sorunların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Sürekli olarak artan rekabet koşulları dikkate alındığı zaman farklı sektörlerde da olsa bir çok pazarlama şirketinin artık müşteriye yerinde hizmet götürmek zorunda olduğu bilinen bir gerçektir. İşte bu noktada plasiyerlerin müşteri yanında yani sahada gerçekleştireceği süreçlerin kontrol altına alınması için mobil uygulamalar devreye girmektedir .

Sıcak Satış Nedir?
Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edildiği ve önceden ayarlanmış tahsilat kurallarına uyulan satış sistemini sıcak satış olarak nitelendirebiliriz. Sıcak satış, müşteri odaklıdır ve bunda da ana hedef, müşteriye değer katabilmektir.

Link Mobil Sıcak Satış Uygulamasının Faydaları
 • Satış stratejilerinin doğru oluşturulabilmesi için güncel müşteri bilgilerinin toplanması.
 • Yaşlandırma ve tahsilat takibi ile alacak riskinin en aza indirilmesi.
 • Sahadan anlık stok ve satış takibi.
 • Ürün fiyatlandırma, müşteri iskontosu vb. pazarlama aktivitelerinin kontrol altına alınması.
 • Plasiyer inisiyatifi yerine kurumsal pazarlama stratejileri ile çalışma imkanı.
 • Sahada faturalama ile hızlı ve hatasız uygulama.
 • Mobil yazıcı sistemleri ile sahada fatura, irsaliye, makbuz çıktılarının üretilebilmesi.
 • Link ürünleri ile tam entegrasyon sayesinde aktarım hatalarından ayıklanmış olması.
Soğuk Satış Nedir?
Soğuk satış, müşteri odaklı saha satış sistemlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edilmediği, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak siparişlerin alındığı yöntemdir. Soğuk satışta plasiyer için asıl olan, müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde analiz ve tespit edilmesi ve buna uygun reçetelerin sunulmasıdır.

Link Mobil Soğuk Satış Uygulamasının Faydaları
 • Satış stratejilerinin doğru oluşturulabilmesi için güncel müşteri bilgilerinin toplanması.
 • Yaşlandırma ve tahsilat takibi ile alacak riskinin en aza indirilmesi.
 • Sahadan anlık stok takibi.
 • Ürün fiyatlandırma, müşteri iskontosu vb. pazarlama aktivitelerinin kontrol altına alınması.
 • Plasiyer inisiyatifi yerine kurumsal pazarlama stratejileri ile çalışma imkanı.
 • Mobil yazıcı sistemleri ile sahada sipariş, fiş ve makbuz çıktılarının üretilebilmesi.
 • Link ürünleri ile tam entegrasyon sayesinde aktarım hatalarından ayıklanmış olması.