Satış Pazarlama
Kurumsal Kaynak Planlanması

Satış Pazarlama

Siparişten teslimata kadar, işletmelerin doğru zamanda ve uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak tüm satış operasyonlarının yönetimi Güneş Sistemi'nin satış ve pazarlama departmanları için sunduğu çözümlerle sağlanmaktadır. Değişik kanallardan gelen satış bilgilerinin doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, satışın verimliliğini arttırmak, doğru yerlere kanalize olmak ve varolmayan bir satış potansiyelini ortaya çıkarmak açısından önemlidir. Güneş Sistemi ile, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini arttıracak, karar alma süreçlerini hızlandıracak, verimli hale getirecek ve etkin stratejiler geliştirilmesini sağlayacak çözümler, satış ve pazarlama departmanlarının hizmetine sunulmuştur.

Satış ve Kampanya Koşulları Oluşturulması
Güneş Sistemi Satış yönetimi ile, işletmenizin satışlarını arttırmak amacıyla aylara göre veya ürünlere göre satış eğilimleri izleyerek belirlediğiniz yeni fiyat, kampanya gibi satış koşullarına yönelik çözümler sunmaktadır.

 • Müşteri ve ürün gruplarına göre Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden özel satış fiyatları tanımlanması
 • Her ürün, müşteri veya ürün ve müşteri grupları için farklı iskonto, birim ve valör gün gibi tanımların yapılması.
 • Yeni Türk Lirası veya döviz cinsinden sınırsız sayıda fiyat listeleri oluşturulması.
 • Kampanya dönemlerinde geçerli olan fiyatların saat, gün, ay, yıl gibi zaman aralıklarındauygulanabilmesi.
 • Her müşteri için fiyat, vade ve iskonto koşullarını içeren özel satış tekliflerinin oluşturulması.
 • Farklı ödeme planları oluşturularak yapılan satışların istenilen ödeme planına göre vadelendirilmesi.
 • Özellikle kampanya dönemlerinde kullanılmak üzere, değişik ürün gruplarından oluşan karma koli tanımları oluşturulması.
 • Satış için kullanılacak döviz kurunun işlem, vade, evrak tarihi kriterlerinden birine göre belirlenebilmesi veya satış işlemlerinde sabit bir kur tanımlanabilmesi.

Satış Rezervasyonu, Siparişi, İrsaliyesi, Faturası
Müşteriler ile rezervasyondan başlayarak tüm iş akışlarını işletmenizin genel prensipleri doğrultusunda yöneterek zamanında ve hatasız iletişimi sağlamak ve böylelikle koşulsuz müşteri memnuniyetine ulaşmak Güneş Sistemi Satış Yönetimi uygulamaları ile hızlı bir şekilde hayata geçirilmektedir.

 • Müşteri risk durumuna göre sipariş onayının verilmesi.
 • Stok durumu dikkate alınarak sipariş onayının verilmesi ve teslim tarihinin belirlenmesi.
 • Aynı müşteriye ait siparişlerin farklı teslim adreslerine istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi.
 • Ürün veya müşteriye göre teslimatı tamamlanan veya açıkta kalan siparişlerin izlenmesi.
 • Sipariş onayı verilene kadar ürünlerin müşteri adına rezerv edilebilmesi.
 • Siparişlerin bekleme süreleri dikkate alınarak, sevkiyat öncelik sırasının belirlenmesi.
 • Müşteriye yapılacak sevkiyatların, bekleyen tüm siparişlere göre toplu olarak veya tek bir sipariş için yapılabilmesi.
 • Eldeki stok miktarları doğrultusunda, bekleyen siparişlerin müşterilere paylaştırılarak sevk edilebilmesi.
 • Siparişten az veya fazla teslimat yapılması durumunda uyarı verilerek teslimatın durdurulabilmesi.
 • Perakende ve fason faturası gibi özel faturalar düzenlenmesi.
 • Çoklu döviz kullanımı sayesinde farklı döviz cinsleriyle satılan malların aynı faturada yer alması.
 • Satışı yapılan ürünün irsaliye ve faturasının, müşteri firmanın ürün koduyla düzenlenmesi.

Müşteri Kredi Risk Takibi
İşletmenizin müşterileri ile finansal ilişkilerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi için; müşterilere tanınan kredilerin, yapılan işler sonucunda doğan risklerinin, fatura ve ödeme vadelerinin, müşterinin karlılığının izlenebilmesi sistem içerisindeki uygulamalarla sağlanmaktadır.

 • Müşteriler için tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak, açık hesap veya çek-senet risk durumuna göre sipariş, sevkiyat ve satışların onaylanması veya engellenmesi.
 • Müşterinin bekleyen sipariş ve faturalanmamış irsaliyelerinin kredi limiti kontrolünde dikkate alınabilmesi. 
 • Müşteriden alınan ayni ve nakdi teminatların izlenmesi.
 • Müşterilerin henüz tahsil edilmemiş fatura, senet/çek işlemleri, karşılıksız çek ve protestolu senetlerinden doğan risklerinin izlenmesi.
 • Tüm risk ve kredi analizlerinin istenilen bir döviz cinsi ve döviz kuruyla takip edilmesi.
 • Müşterilerin genel cirodaki payı veya borcunun toplam cirosuna oranı gibi istatistik bilgilerinin otomatik güncellenmesi.
 • Tüm satış analizlerinin istenilen bir döviz cinsinden ortalama kur veya işlem tarihindeki döviz kuruna göre takibi.
 • Yapılan satışların her müşteri için maliyetlerinin ve karlılığının hesaplanması.

Satış Bütçesi, Kota ve Prim Takibi
İşletmenizin gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetler sonucunda hedefleriniz, gerçekleştirdikleriniz, satış temsilcileri ve/veya bölgeler bazında performanslarınızı değerlendirecek analizlere ulaşabileceksiniz.

 • Aylık veya haftalık satış bütçeleri oluşturulması ve gerçekleşen rakamlarla karşılaştırılması.
 • Bölge, departman ve satış elemanına göre detaylı bütçe takibi.
 • Satış elemanlarının tek tek veya grup halinde kotalarının belirlenmesi ve gerçekleşen satışlar için prim. hesaplanması