Finans
Kurumsal Kaynak Planlanması

Finans

Müşteri, satıcı, kasa ve banka hesaplarının takibi, ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması, bunlara bağlı olarak gerçekleşen risk, adat ve faiz hesaplamaları, Güneş Sistemi Finans çözümleriyle işletmelerin hizmetine sunulmuştur. Güneş Sistemi Finans Yönetimi çözümleri ile kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek ödeme ve tahsilatların belirlenerek, eldeki finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılması veya gerekiyorsa yeni finansal kaynakların yaratılması için stratejik kararların alınması sağlanmaktadır. Böylelikle işletmelerin finansal kayıplarını en aza indirerek, doğabilecek zararlarını önleyici kararlar almaları sağlanmıştır.

Müşteriler/Tedarikçiler
Link Güneş Sistemi Finans Yönetimi uygulamaları ile müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile tüm finansal işlemlerinizin yönetimini gerçekleştirirken, istediğiniz an, istediğiniz tarih aralıkları ve kriterlere göre analizlerinize ulaşmanız mümkündür.

 • Borçlu ve alacaklı hesapların Türk Lirası ve döviz cinsinden takibi.
 • Müşterilerden yapılan havale, dekont ve nakit tahsilatların Türk Lirası ve döviz cinsinden takibi.
 • Müşterilerden alınan alacak çekleri veya senetlerinin, vadeleri, bankaları ve borçluları dikkate alınarak izlenebilmesi.
 • Alımdan iade ve satıştan iade faturalarının takibi.
 • Müşteri ve satıcı hesaplarının bölge, sektör gibi değişik kriterlere göre gruplandırılması.
 • Müşteriler için Türk Lirası ve döviz cinsinden kredi limiti tanımlanması.
 • Müşteriler veya satıcılarla yapılan son mutabakat bakiyelerinin ve tarihlerinin izlenmesi.
 • Müşterilerin karşılıksız çek, protestolu senet ve diğer borçlarından doğan risklerinin detaylı olarak izlenmesi.
 • Müşterilerden alınan çeklerin ciro, kasa/banka, tahsilat, teminat, iade, karşılıksız işlemlerinin takibi.
 • Toplu olarak alınan ve verilen senet/çekler için bordro düzenlenerek ortalama gün ve vade tarihlerinin izlenmesi.
 • Yapılacak ödemelerin senet/çek çıkışının, planlanan ortalama vade tarihine uygun olarak düzenlenmesi.
 • Tek ödeme ile farklı ödeme planlarındaki taksitlerin veya birden fazla ödeme ile tek taksitin kapatılabilmesi .
 • Firmalara özel ödeme planları oluşturularak borcun nakit, çek, senet, kredi kartı ile taksitlendirilmesi.
 • Firma yetkililerinin yaş, cinsiyet, medeni hal, evlilik tarihi, e-mail adresi gibi özel bilgilerinin takibi.
 • Firmaların çalıştığı banka bilgilerinin takibi.
 • İşletme genelinde masraf merkezlerine göre dönemsel borç/alacak analizleri.
 • Müşteri kredi limitine ve bakiyesine göre risk analizleri.

Kasa ve Banka Hesapları
İşletmenizin çalıştığı bankalar, bankalardaki farklı hesaplarınız, merkez ve şube kasalarınız ile ilgili tüm finansal işlemlerinizin yönetimi, istediğiniz tarih aralıkları ve kriterlere göre analizleri Link Güneş Sistemi Finans Yönetimi uygulamaları ile çözümlenmektedir

 • Sınırsız sayıda Yeni Türk Lirası ve döviz kasası takibi.
 • Portföydeki senet ve çeklerin banka tahsilat ve teminat işlemlerinin planlanması.
 • Sınırsız sayıda banka ve her bankanın farklı şube ve hesaplarının takibi.
 • Banka işlemlerinde virman, arbitraj, havale, dekont borç/alacak kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesi.
 • Bankalarla sağlanan entegrasyon sayesinde, işletme ile banka arasındaki senet, çek, nakit bilgilerin ve hesap mutabakatlarının otomatik güncellenmesi.
 • Eldeki senet/çekler, beklenen tahsilatlar ve vadesi dolmamış faturalar dikkate alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit akışının planlanması.
 • Ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması ve önceden belirlenen şablonlara göre vade yapılabilmesi.

Yaşlandırma, Ödeme Eşleme ve Vade Farkı
Link Güneş Sistemi Finans Yönetimi uygulamalarında gerçekleştirilen işlemler sonucunda tüm borç ve alacakların yönetimi, yaşlanmaları ve vade farkı hesaplamaları genel kabul görmüş standartlar ile gerçekleştirilebilmektedir.

 • Bekleyen bakiyelerin yaşlandırma yöntemi ile hangi evraklardan oluştuğunun ve bekleme sürelerinin tespiti.
 • Günlük detay, hesap ve vadelere göre icmal yaşlandırma raporları.
 • Ödeme eşleme sistemi ile borç/alacak evraklarının birbirleri ile eşleştirilmeleri, evrak bazında bakiye takibi.
 • İstenilen satış faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek kapatılması.
 • İsteğe bağlı olarak tüm borç ve alacak kayıtlarının FIFO yöntemi ile eşleştirilerek otomatik kapatılması.
 • En uygun borç/alacak hesap eşleme şeklinin belirlenebilmesi için çeşitli faturaya karşı ödeme eşleme alternatiflerinin denenebilmesi.
 • Yapılan kapatma işlemleri sonucu oluşan vade farkının, verilen faiz oranı üzerinden geç ve erken ödeme toleransları da dikkate alınarak otomatik hesaplanması.
 • Vade farkı hesaplaması yapılmış faturaya karşı eşleme işleminin, oluşturulan kayıtların. değiştirilmek veya iptal edilmek istenmesi durumunda otomatik kontrolünün yapılması.
 • Borç kapama işlemleri ile kısmen veya tamamen kapanmış kayıtların izlenmesi ve açıkta kalan borçlar için yaşlandırma yapılması.

Ödeme Plan Yönetimi
Link Güneş Sistemi Finans Yönetiminin bir parçası olan Ödeme Planı Yönetimi ile müşterilerinizle gerçekleşen tüm borç ve alacak işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması ve eşlenerek işlenmesi sağlanarak gerçekçi yaşlandırma ve vade hesaplarının yapılabilmesi.

 • Farklı gün ve vadelerle farklı ödeme planlarının tanımlanabilmesi.
 • Ödeme planlarının vadelere bölünebilmesi.
 • İstenilen hesabın istenilen ödeme planı ile çalışmasının sağlanabilmesi.
 • İstenilen borç işleminin istenilen tercih edilen bir ödeme planına eşleştirilebilmesi.