Kalite Anlayışımız

Kalite Anlayışımız

Link Bilgisayar kurulduğu günden itibaren, kaliteli ürün ve hizmet sağlamayı hedefleyen ve gerçekleştiren bir teknoloji firması olmuştur. Tüm politika ve stratejilerini kalite odaklı olarak belirlemiştir. Politika ve stratejilerine bağlı olarak, koymuş olduğu hedeflerde de her zaman şirketin kalite politikasını da gözönünde bulundurmuştur. 37 yıllık birikim ve tecrübenin sağlamış olduğu gelişmede, Link Bilgisayar'ın kalite politikasının da çok büyük bir payı olmuştur.

  • Müşteri isteklerini gözönünde bulundurarak, mevzuata uygun, kontrol edilmiş, esnek, hızlı, güvenli, kullanıcı dostu, akıllı yazılım çözümleri geliştirmek,
  • Bayi ve son kullanıcıların satış sonrası destek ihtiyaçlarına hızla cevap vermek,
  • Çalışanlarıyla sürekli iletişim içinde olarak onları cesaretlendirmek, motive etmek, eğitimlerle geliştirmek ve yaratıcılıklarını güçlendirmek,
  • Ölçmediğini yönetemezsin prensibinden hareketle şirket performansını süreç, ürün ve insan bazında ölçerek sürekli iyileştirmek,
  • En önemli kaynağımız olan bilginin iletişim ortamını açık tutarak sürekli paylaşılmasını ve böylelikle artmasını sağlamak,

Link Bilgisayar’ın kalite politikasını oluşturan temel ilkelerdir.
Link Bilgisayar yıllardır uygulamakta olduğu kalite anlayışını belgelendirme çalışmalarına 2003 yılı Şubat ayında başlamış, 2004 yılı Şubat ayında da yazılım konusunda bir ilke daha imza atarak; ABS Quality Evaluations kalite belgelendirme kuruluşu aracılığı ile Yazılım Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Yazılım Satışı ve Satış Sonrası Hizmetleri konularında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.