18-03-2009

18-03-2009

Özel Durum Açıklama Formu

Ortaklığın Ünvanı : Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.

Adresi : Alemdağ Cad. No 30 Kısıklı-Üsküdar-İstanbul

Telefon ve Fax No : 216-522 00 00
                                    216-522 00 50

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No: 54 sayılı Tebliği ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
İstanbul

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.03.2009 tarihinde şirket merkezinde yapılan toplantısında,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan Anonim Ortalıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca Şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler biriminde çalışan Selma Günaydın’ın Pay sahipleri ile ilişkiler birimi  yöneticisi olarak atanmasına  ve şirketimizin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarının yürütülmesini sağlamak üzere görevlendirilmesine , oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Yöneticisi Selma Günaydın’ın İletişim Bilgileri :

Telefon : 0216-522 00 00

Fax : 0216-522 00 50

E-posta : syn@link.com.tr

Adres : Alemdağ Cad. No 30 Kısıklı-Üsküdar-İstanbul

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde ve İMKB Kotasyon Yönetmeliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı 
                Yönetim Kurulu Başkan Vk.
Murat Kasaroğlu                                   Hayguyi Antikacıoğlu