Stok Yönetimi
Kurumsal Kaynak Planlanması

Stok Yönetimi

İşletmelerin satış, satınalma ve üretim departmanlarında verimliliğin arttırılarak işletme karlılığın yükseltilmesi, sağlıklı bir stok yönetimiyle mümkündür. Güneş Sisteminde eldeki stok miktarları, giriş-çıkışları, sipariş ve üretim süreçleri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari malların kritik, en az ve en çok stok seviyeleri takip edilebilmektedir. Stok yönetimi için gerekli olan bu iş süreçleri ile maliyetlerin kontrol altına alınması, böylelikle işletme karlılığının arttırılması hedeflenmiştir.

Stok Planlaması
İşletmenizin istediğiniz anda mevcut stok durumunu, kabul görmüş maliyet yöntemlerinden tercih ettiğiniz birini kullanarak maliyetlerini izlemeniz, stok işlem hacminizin büyüklüğüne bakılmaksızın hızlı ve güvenilir stok yönetimi ile mümkündür.

 • Farklı çevrim katsayıları kullanılarak yaratılan üç değişik stok birimi sayesinde; adet, koli, palet gibi birimlerle stok takibi yapılabilmesi.
 • Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna göre stok takibi.
 • Ürün için tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak stok giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması ve siparişlerin planlanması.
 • Sınırsız seri numarası takibiyle stoktan çıkan ürünlerin geriye dönük bilgilerinin izlenmesi.
 • Parti numarası takibiyle istenilen partiden satış yapılabilmesi ve son kullanma tarihi geçen ürünün çıkışının engellenmesi.
 • Rezerv veya bloke edilmiş ürünlerin takibi.
 • Stok kartlarının ürün kodu dışında değişik özelliklere göre gruplanarak analizlerinin yapılması.
 • Stok giriş-çıkış işlemlerinin hurda, konsinye, fire, hediye gibi değişik şekillerde sınıflandırılması.
 • Tüm stok giriş-çıkış tutarlarının Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden izlenmesi.
 • Kritik seviye analizleri ve stok envanter raporu.

Karma Koli
Stoklarınızın yönetimi için veya müşterilerinize farklı alternatifler sunabilmeniz amacıyla zaman zaman farklı ürünleri içeren grup paket uygulamaları yapmanız gerekecektir. Güneş Sistemi Stok Yönetimi Karma Koli uygulaması ile bu gruplamaların miktarsal, finansal, işlevsel ve maliyetlerinize doğru yansıtalacak bir biçimde olanak sağlanmaktadır.

 • Farklı miktarlarda değişik ürünlerin bir araya getirilmesiyle "Karma Koli" oluşturulması.
 • Karma koli içinde yer alan ürün fiyatlarının, tanımlanan yüzdeler kadar yansımasıyla karma koli satış fiyatının oluşturulması.
 • Karma koli içinde yer alan ürünlerin birim maliyetlerinden hareketle karma koli satış fiyatı oluşturulması.
 • Karma koli satışlarında, koli içinde yer alan ürünlerin stok çıkışlarının otomatik olarak gerçekleşmesi.

Barkodlu OTVT Uygulaması (Otomatik Tanıma ve Veri Toplama)
İşletmenizin sağlıklı stok yönetimi barkod uygulamaları ve mobilizasyonun sağlanması ile mümkündür. Link Güneş Sistemi uygulamaları otomatik tanıma ve veri toplama uygulamalarına entegre çözümlerle uygulanabilmektedir.

 • Her ürün için birden fazla barkod numarası tanımlanması.
 • Stok giriş ve çıkış işlemlerinin barkod okuyucularla her aşamada hatasız takibi.
 • Otomatik Tanıma ve Veri Toplama için kullanılan barkod el terminalleriyle stok sayım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Barkod ürün etiketlerinin düzenlenmesi.

Stoktaki ve Satılan Malın Maliyeti
Stoklarınızın yönetiminin sonuçlarını net olarak alabilmeniz ancak kabul görmüş maliyet yöntemlerinden tercih ettiğiniz birini kullanarak maliyetlerinizi izlemenizle mümkündür.

 • Yürüyen Ağırlıklı Ortalama, FIFO, Ortalama maliyet gibi değişik maliyet yöntemleriyle stoktaki ve satılan mal maliyetlerinin hesaplanması.
 • Maliyet analizlerinin Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden yapılabilmesi.
 • Ürün ve ürün grupları için maliyet analizlerinin son hesaplanan maliyetlerin stok kartlarına ve satışlara yansıtılması.

Alt Ürün Grupları Yönetimi
İşletmenizde ürettiğiniz, sattığınız veya satına aldığınız ürünleriniz kendi içinde renk, beden, kalite gibi farklı özellikler taşıyorsa yüzlerce stok takibi arasında kaybolmadan alt ürün tanımları ile stoklarınızı Güneş Sistemi Stok yönetiminin bir modülü olan Alt Ürün Grupları içerisinde yönetebilirsiniz.

 • Sınırsız miktarda matriks olarak alt ürün tanımlama imkanı.
 • Tüm ve giriş ve çıkış işlemlerinin alt ürünlere göre yapılabilmesi.
 • Stok analizlerinin alt ürünler bazında düzenlenebilmesi.