e-Defter

e-Defter

Broşür İndir

 

Kurulduğu günden bugüne sunduğu çözümler ve geniş yetkili satıcı ağı ile işinizin teknoloji destekçisi olan Link Bilgisayar e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv çözümleriyle de destekçiniz olmaya devam ediyor. GİB tarafından, Link Bilgisayar'ın Yeni Nesil, Güneş Sistemi ve Platform Bağımsız yazımları e-Defter uygulamasına uyumlu yazılım onayı almıştır.

 

e-Defter Nedir?

 • Şekil hükümlerinden bağımsız,
 • Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
 • Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
 • Elektronik kayıtlar bütünüdür.

 

Hangi Defterler?

 • Yevmiye
 • Kebir (Büyük Defter)

 

Yasal Dayanaklar

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği.

 

Şartlar

 • e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
 • Mali Mührün temin edilmiş olması,
 • e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

 

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi

 

 

 • 1 Ocak 2015

 

 

Zorunlu Olmasına Rağmen e-Defter Tutulmaması

 • Defter hiç tutulmamış sayılır.
 • Re’sen takdir

 

Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar,
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.

e-Defter İş Süreçleri