e-Arşiv

e-Arşiv

Broşür İndir

 

Link e-Arşiv İle Hızlı ve Kolay Fatura Süreçleri

 

Sunduğu dijital çözümleriyle firmaların tercihi olan Link Bilgisayar e-Arşiv uygulamasıyla tüm faturalarınızın düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik ortamda korunmasını ve ibraz edilmesini sağlayarak işletmenizin operasyonel yüklerini en aza indirmenize yardımcı oluyor.

 

e-Arşiv Nedir?

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

 

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

 

 

 

e-Arşiv Mükellefleri

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5.000.000 TL ve üzerinden olan mükellefler 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Arşiv Fatura Başvuru ve Kullanım Yöntemleri 

 

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

 

 

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

 

 

 

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

 

 

 

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

 

 

 

Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

 

 

 

 

 

Link e-Arşiv Uygulamasının Avantajları

 

Link’in e-Arşiv uygulamasına geçen işletmeler, milyonlarca müşterisine tüm faturalarını elektronik ortamda gönderebilecekleri gibi kağıt olarak da teslim edebilirler. e-Arşiv uygulaması sayesinde tüm faturalarınızı elektronik ortamda oluşturarak yasal süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirsiniz. Gönderilen faturaların büyük oranda dijitale dönmesiyle;

 • Sorunsuz ve ivedi entegrasyon.

 • İvedilikle fatura işleme ve gönderme.

 • Uluslararası standartlara uyumludur.

 • Kağıt tasarrufu sağlar, çevre dostudur.

 • Geriye dönük fatura sorgulama imkanı verir.

 • Fatura kaybının önüne geçer.

 • Zaman, işçilik, arşivleme, dağıtım ve kırtasiye gibi maliyetlerde yüksek oranda tasarruf sağlar.

 

 

 

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura Uygulaması Arasındaki Farklar

 

 

 

e-Fatura

 • Vergi Mükelleflerine düzenlenen faturalar. (B2B)

 • Faturalar, alıcıya elektronik ortamda iletilir. Kağıt çıktısı yasal olarak bir değer ifade etmez.

 • GİB aracılık görevi görür; alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir.

 • Format zorunluluğu vardır. UBL-TL formatı zorunludur.

 • Belgeler mali mühür kullanılarak onaylanır, zaman damgası kullanımı yoktur.

 • GİB veya Özel Entegratör kullanılır.

 • Kullanımı belirli şartlarda birçok sektör için zorunluluk kapsamındadır.

 • e-Faturanın tüm nüshaları elektronik olarak saklanmak zorundadır.

 • 421 ve 454 Sıra Nolu VUK Tebliğler ile zorunluluk getirilmiştir. İlk zorunluluk 01.01.2014’dür.

 • Yalnız e-Fatura mükelleflerine (e-Fatura kayıtlı kullanıcıları) düzenlenebilir.

 

 

 

e-Arşiv

 • Vergi Mükellefi olan ve olmayanlara düzenlenen faturalar. (B2B, B2C)

 • Hem elektronik hem de kağıt fatura çıktısı alınarak alıcısına iletilebilir. Elektronik belge olarak basılır.

 • GİB’e rapor verilir; GİB’e ay sonlarında hazırlanılacak bir rapor ile bilgi verilir.

 • Format zorunluluğu yoktur. İstenilirse UBL-TR formatı kullanılabilir.

 • Belgeler zaman damgası ve mali mühür kullanılarak onaylanılır ve saklanır.

 • Özel entegratör veya kendi bilgi işlem sistemi kullanılır.

 • Kullanımı ciro hacmi yüksek, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükellefler için zorunlu olup, diğerleri için isteğe bağlıdır.

 • e-Arşiv Faturasının 2.nüshası elektronik olarak saklanmak zorundadır.

 • 433 Sıra No’lu VUK Tebliği ile zorunluluk getirilmiştir. İlk zorunluluk tarihi 01.01.2016’dır.

 • e-Fatura mükelleflerine düzenlerler haricindeki herkese e-Arşiv faturası düzenlenir.